DATAGRUPPENE

 
Hvorfor velge denne gruppen?


Vi har alle møtt de digitale utfordringene både i vår hverdag og i vårt yrkesliv. Tidlig på 80-tallet ble de første datamaskinene introdusert, både som redskap i yrkessammenheng og som teknologi i vårt daglige arbeid. På 90-tallet ble internett introdusert (WWW – World Wide Web), og den digitale revolusjonen var et faktum. Ved tusenårsskiftet var det digitale skiftet en realitet både i privat og offentlig virksomhet. I dag våkner vi av digitale varslinger, lever vår hverdag i kontakt med andre gjennom digitale apparater som mobiltelefon, nettbrett eller PC, og legger oss etter kveldsnytt på fjernsynet med digitale signaler.


Vi som er født før 60-tallet er «innvandrere» i denne teknologien, og må lære den fra grunnen. Våre barnebarn er «innfødte» i det digitaliserte samfunn med en teknologi som har endret hele vårt samhandlingsmønster i vår hverdag. 


For oss som «seniorer» er dette en utfordring og møysommelig læringsprosess vi må igjennom for å holde kontakt både med hverandre og med våre barn og barnebarn. 

Hva ønsker du å lære?


Livslang læring er en forutsetning for livsmestring i en seniortilværelse som nærmer seg en tredjedel av vårt liv, fra 60 til snart 90 år. Mange av oss har både privat og i slutten av vårt arbeidsliv på ulikt vis tatt del i den digitale revolusjonen, og vi vil derfor møtes med mange og ulike forutsetninger. 


I Ålesund Senioruniversitet vil vi derfor legge stor vekt på tilpassing for den enkelte, og derfor gi rom for et læringsfellesskap både for de som er fremmed for denne teknologien, og for de som har noe kunnskap og kompetanse. 


Innhold og arbeidsform
Mobil kommunikasjon vil være et sentralt utgangspunkt, da alle i dag eier en mobiltelefon. Mobiltelefonen og nettbrett har i dag også langt på vei tatt over Internett og skytjenester som offentlige tjenester og media.

Dette året vil mestring av mobiltelefon og nettbrett for den enkeltes behov derfor være et sentralt og overordnet mål.Arbeidet i datagruppene vil både foregå i fellesskap og i tilpassede tema- interessegrupper. Individuell veiledning og utprøving vil derfor foregå som gruppeprosesser, og som støtte fra veiledere fra Ålesund Senioruniversitet.